Billig fyringsolie og olie | Lavprisolie.dk

Handelsbetingelser

1. lavprisolie.dk’s handelsbetingelser:

Disse handelsbetingelser gælder for alle bestillinger af fyrings- og dieselolie på lavprisolie.dk.

 

2. Hvem kan benytte online-bestilling:

2.1 lavprisolie.dk modtager bestillinger fra alle myndige personer over 18 år.

2.2 lavprisolie.dk forbeholder sig ret til at kreditvurdere kunder, der har bestilt fyringsolie eller dieselolie via www.lavprisolie.dk.

 

3. Priser:

Alle bestillinger vil blive faktureret til vores nettopris på bestillingsdagen.

Alle priser på lavprisolie.dk er angivet i danske kroner inkl. moms og afgifter.

Alle priser på lavprisolie.dk er inkl. det obligatoriske energisparebidrag.

Lavprisolie.dk tager forbehold for åbenbare prisfejl på sin hjemmeside. Vi henviser til aftalelovens bestemmelser om, at en erhvervsdrivende ikke er bundet af sin prisannoncering, hvis kunden indså eller burde indse, at der forelå en fejltager forbehold for åbenlyse prisfejl.

 

4. Rabatter:

4.1 lavprisolie.dk giver en loyalitetsrabat på 50 kr. pr. 1.000 liter, når du genbestiller.

4.2 Der kan forekomme rabatkuponer på lavprisolie.dk. Rabatkuponer vil give et yderligere nedslag i lavprisolie.dk’s lave nettopris ved kommende levering.

 

5. Betalingsformer:

På lavprisolie.dk forudbetales ordrer ved bestilling. Som betalingsmiddel kan man benytte Dankort, MasterCard, Visa og MobilePay.

Forudbetaling skal forstås på den måde, at lavprisolie.dk ved bestillingen reserverer ordrens fulde beløb plus et tillæg på 250,00 kr. på kundens kreditkort. Beløbet trækkes endeligt, når ordren er leveret i den af kunden anviste olietank. 

Ved ordrer større end 2.000 liter, forbeholder lavprisolie.dk sig ret til at trække det fulde beløb ved modtagelsen af bestillingen.

5.1 Betaling med kreditkort ud over Dankort:

I øvrigt henviser vi til kortudsteders bestemmelser samt gældende regler for betalinger over nettet med kreditkort.

5.2  Faktura

Faktura fremsendes pr. e-mail efter at fyringsolien er leveret.

 

6. Leveringsbetingelser:

lavprisolie.dk betragter varen som leveret efter påfyldning i kundens olietank.


6.1. Hvor kan lavprisolie.dk levere fyringsolie:

lavprisolie.dk kan levere fyringsolie i Jylland, Fyn, Sjælland og alle brofaste øer.

Levering af fyringsolie er betinget af, at alle lovkrav i forbindelse med olietankbekendtgørelsen er opfyldt. Alle overjordiske tanke skal i den forbindelse være forsynet med en godkendt tankalarm.

Vores tankbiler har maksimalt 60 meter påfyldningsslange. Vi kan derfor ikke levere til adresser, hvor der er mere end 60 meter fra det sted, hvor tankbilen kan parkere til påfyldningsstudsen.

Lavprisolie.dk leverer ikke til både af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis der bestilles olie til en båd, vil der ikke blive leveret. Opdages det først ved selve leveringen, at ordren er til en båd, opkræves et gebyr på kr. 350,00.


6.2. Leveringstid:

lavprisolie.dk leverer senest 3 hverdage efter bestillingsdagen. Der kan forekomme leveringer om aftenen i travle perioder.


6.3. Manglende adgang til olietank:

lavprisolie.dk forbeholder sig retten til at fakturere 350,00 kr. inkl. moms i tilfælde af, at det ikke er muligt at levere grundet manglende adgang til kundens olietank.

 

6.4 Kundens ansvar:

Før levering med tankbil, skal kunden tilsikre at: 

a. Tankalarm er påmonteret tanken, eller at tanken kan pejles.

b. Der er plads i tanken til den mængde fyringsolie, som ordren er afgivet på.

c. Tankinstallationen er godkendt og lever op til gældende miljømæssige krav og regler.

d. Der er fri og uhindret adgang til tanken.

Chaufføren kan til enhver tid nægte at levere, såfremt ovenstående ikke er i orden.

 

6.5 Bestilling til en fast dato

Ved bestilling til en fast dato pålægges 500 kr. inkl. moms. Der tages forbehold for ledig transportkapacitet, og lavprisolie.dk kan ikke gøres ansvarlig, såfremt levering ikke sker til det aftalte tidspunkt.

 

6.6 Hastelevering

Ved hastelevering pålægges 800 kr. inkl. moms. Der tages forbehold for ledig transportkapacitet, og lavprisolie.dk kan ikke gøres ansvarlig, såfremt levering ikke sker til det aftalte tidspunkt.

 

7. Manglende levering og force majeure:

7.1. Manglende levering:

Hvis lavprisolie.dk ikke har leveret den bestilte fyringsolie inden for den aftalte leveringstid, bedes du kontakte lavprisolie.dk på e-mail [email protected].


7.2. Force majeure:

lavprisolie.dk’s leveringspligt udsættes, begrænses eller ophører i det omfang force majeure eller andre forhold, som lavprisolie.dk ikke er herre over, måtte forsinke, vanskeliggøre eller forhindre levering. Som force majeure anses krig, oprør, borgerlige uroligheder, blokader, karantæneforanstaltninger, strejke, lockout, brand, is-vanskeligheder, trafik- og driftsforstyrrelser i øvrigt, samt foranstaltninger af enhver art truffet af offentlige myndigheder eller af myndigheder, der kan sidestilles hermed.


7.3 Leveringsomkostninger:

Mindste online oliebestilling er 500 liter. Vores priser forudsætter et minimumskvantum på 700 liter. For mindre leverancer opkræves et leveringsgebyr, der udgør 250,00 kr. inkl. moms.

 

8. Afbestilling:

Afbestilling af en given ordre kan foretages frem til leveringen påbegyndes. Ved afbestilling kontakt hurtigst muligt lavprisolie.dk via [email protected] Når du har modtaget en bekræftelse retur fra os, ordren er annulleret.

Afbestiller du et køb, giver vi besked til din kortudsteder om, at det reserverede beløb skal frigives. Der kan der gå op til 30 dage, før beløbet er til rådighed på din konto igen. Vi henviser til kortudstederens betingelser.

 

9. Fortrydelsesret:

Efter levering kan olien kun returneres mod forudgående aftale med lavprisolie.dk. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Du kan benytte [email protected] eller tlf. 7020 8048. Kunden vil blive pålagt alle omkostninger i forbindelse med tilbagelevering af olien. Herunder omkostninger til afhentning og opsugning af olien. Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 3.500,00 kr. inkl. moms.
lavprisolie.dk gør opmærksom på, at olie leveret i kundens tank, ikke kan genanvendes og derfor vil blive afregnet som spildolie. Spildolie afregnes pt. med 2 kr. pr. liter.
Vi kan tilbageholde evt. tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.
 

10. Reklamation og klageadgang

Købet er omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne, som giver dig 2 års reklamationsret. Hvis du oplever fejl eller mangler ved produktet, anbefaler vi, at du reklamerer hurtigst muligt.
Hvis du vil reklamere over dit køb, kan du rette henvendelse til os på [email protected] eller på telefon 7020 8048. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Link til hjemmeside: Naevneneshus.dk. For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet. 

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her >> Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adesse: [email protected].

 

11. Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos lavprisolie.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Den dataansvarlige afdeling på www.lavprisolie.dk kan kontaktes på følgende mail: [email protected]
Som registreret hos lavprisolie.dk, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: [email protected].

Du kan læse vores privatlivs- og cookiepolitik her.

lavprisolie.dk a/s

Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum

Telefon: 7020 8048
E-mail: [email protected]

 

CVR:  32141846